Explainimation | ClickNL | In opdracht van Pudelskern

Voor de creatieve industrie zijn diverse financieringsinstrumenten en -regelingen beschikbaar. Ze zijn bedoeld voor onderzoek waar de creatieve industrie van kan profiteren. Kennis wordt toegankelijk gemaakt voor de creatieve industrie en samenwerking bevordert tussen wetenschappers en ondernemers in de creatieve industrie. Bovendien biedt de overheid diverse aantrekkelijke fiscale regelingen voor research en development die het innovatieve vermogen van het MKB helpen bevorderen.

 

Internetpromotie | Lucertis Online | In opdracht van Qbuzz Media

Lucertis is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren met psychische, ontwikkelings-, emotionele en/of gedragsproblemen. De problemen die kinderen hebben uiten zich veelal ook op school. Lucertis vindt het belangrijk om leerkrachten te ondersteunen om leerlingen met psychische problemen goed te kunnen begeleiden. We bieden daarom cursussen aan en organiseren regelmatig een symposium speciaal voor leerkrachten.